• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Remont drogi gminnej Sobczakówka nr 2548133 w miejscowości Podłopień w km 0+000 – 0+500Czwartek, 31 2020

Nazwa funduszu:

Z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem klęsk żywiołowych

 

Nazwa projektu: Remont drogi gminnej Sobczakówka  nr 2548133 w miejscowości Podłopień w km 0+000 – 0+500

Dofinansowanie:275 573,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:425 998,38 zł

 

Projekt zakłada remont drogi uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych drogi na długości 500 m. W ramach zadania zostaną  wykonane:  roboty ziemne, odwodnieniowe, podbudowa z kruszywa naturalnego i nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych na długości 500 m.


W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość życia  mieszkańców Gminy Tymbark, a dostępność do zmodernizowanej infrastruktury drogowej przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej mieszkańców, inwestorów i turystów.

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark