• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

II etap remontu kapliczkiWtorek, 07 lipca 2020

1 lipca, uchwałą Sejmiki Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Kapliczki Małopolski, Gmina Tymbark otrzymała dotację na przeprowadzenie II etapu prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z 1874 roku położonej w Podłopieniu. Koszt inwestycji to ponad 26 000 zł w tym dofinansowanie w kwocie 10 000 z budżetu województwa małopolskiego.

Przypomnijmy, że remont kapliczki rozpoczęto w roku ubiegłym kiedy to zdemontowano obiekt i przetransportowano do pracowni, wykonano konserwację techniczną i nowy fundamentu oraz rekonstrukcję podstawy krzyża - poniżej fotografia stanu kapliczki sprzed remontu i po I etapie prac konserwatorskich. Prace przewidziane do wykonania na ten rok obejmują natomiast m.in. konserwację estetyczną elementów rzeźbiarskich i detalu prostego, wykonanie nowego daszku oraz opracowanie dokumentacji konserwatorskiej po zakończeniu prac. Odbiór inwestycji planowany jest jesienią br.

  

Kamienna kapliczka słupowa z piaskowca położna w  Podłopieniu (osiedle Bogaczówka) wykonana została w 1874 roku jako fundacja Wojciecha i Katarzyny Kuców. Według przekazów rodzinnych kapliczkę ufundowano w podzięce za ocalenie z trwającej w owym czasie w Tymbarku i okolicach zarazy. Dobór świętych przedstawionych na kapliczce (Jana, Wincentego, Katarzyny, Marcina, Wojciecha, Mikołaja) nie jest przypadkowy są to patroni fundatorów oraz ich dzieci.

 

  

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark