• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia w TymbarkuPoniedziałek, 18 2013

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku

34-650 Tymbark 249

tel. (18) 26 28 094

e-mail: waszkiewiczrosiek@gmail.com

szkola-muzyczna.org

 

Prowadzona jest przez Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 99 w Tymbarku, które jest kołem Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Warszawie.  

  Jest placówką odpłatną. Merytorycznie podlega Centrum Edukacji Artystycznej oraz  Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Realizuje cykl w zakresie praktycznej nauki gry na instrumencie (wybranym przez ucznia lub proponowanym przez Komisję). Szkoła zapewnia uczniom właściwy rozwój.

  Posiada bardzo wysokie wymagania. Wielu uczniów było i jest stypendystami Krajowej Fundacji na Rzecz Dzieci – Warszawa, liczni uczniowie są na stypendiach krajowych i zagranicznych – uczęszczają do szkół i klas dla dzieci utalentowanych w całej Polsce. W 2011 roku Szkoła otrzymała prestiżowy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

LINKI

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark