• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Zagospodarowanie PrzestrzenneWtorek, 23 2016

data publikacji 19.03.2021 r.

Informujemy, że zgodnie z ograniczeniami sanitarnymi w dyskusji publicznej, która odbędzie się w dniu 22 marca 2021 r. o godz. 12.00 w sali narad na I piętrze tut. urzędu gminy może brać udział jednocześnie maksymalnie 5 osób, a uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób.

 

data publikacji 9.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tymbark o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

TEKST STUDIUM KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UWARUNKOWANIA ROZWOJU - SYNTEZA

SYNTEZA UWARUNKOWAŃ OBSZARÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ NR 2 STUDIUM

ZMIANA NR 2 STUDIUM - mapa


data publikacji: 15.09.2020


data publikacji:  7.09.2020 r.

 


data publikacji:  27.04.2020 r.

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark