• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Wybory Samorządowe 2014Czwartek, 06 2014

 

INFORMACJA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Podłopieniu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Tymbarku

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tymbarku

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Tymbarku

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Piekiełku

rozpoczyna pracę w dniu16 listopada 2014 roku o godzinie 6.00

 

Lokale wyborcze w dniu 16 listopada 2014 roku będą otwarte 
od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wójt Gminy

                                                                            /-/ Lech Nowak

 


​​

 

 

 

 

 


 

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosparwnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
 w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 


 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli
polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 


 

I N F O R M A C J A
NOWY PODZIAŁ GMINY TYMBARK NA OKRĘGI WYBORCZE

W dniu 6 sierpnia br. na XXXIX sesji Rady Gminy Tymbark,  radni  podjęli uchwałę w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów  i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Nowy podział Gminy Tymbark  będzie obowiązywał od wyborów przeprowadzanych na kadencję Rady Gminy  w latach 2014 – 2018. Zgodnie   z  ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodek Wyborczy  - wyborcom w liczbie co najmniej 15-stu, przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu  w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.  

 Uchwała Nr XXXIX/247/2014  Rady Gminy Tymbark z  dnia 6 sierpnia  2014 roku w sprawie podziału Gminy Tymbark  na okręgi wyborcze

Opracowała;
Stanisława Kaptur – Sekretarz Gminy

I N F O R M A C J A
NOWY PODZIAŁ GMINY TYMBARK NA OBWODY GŁOSOWANIA

W dniu 5 sierpnia br. na XXXIX  sesji  -  Rada Gminy Tymbark Uchwałą nr XXXIX/248/2014  wprowadziła zmiany w podziale gminy na  obwody głosowania, ustalając ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych  Podziału dokonano zgodnie z  Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy i  zgodnie z tą ustawą wyborcom w liczbie co najmniej 15-stu, przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu  w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.  
 
Uchwała Nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Tymbark na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opracowała;
Stanisława Kaptur – Sekretarz Gminy

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark