• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w TymbarkuCzwartek, 31 2020

Nazwa funduszu:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  

 

Nazwa projektu:

 

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tymbarku

 

Dofinansowanie: 500 000,00  zł

 

Całkowita wartość inwestycji: 661 821,77  zł

 

Projekt zakłada remont zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Tymbarku w wyniku którego zostanie przywrócona pierwotna estetyka budynku oraz zaadaptowana część pomieszczeń na cele administracyjne.

Inwestycja zakłada odrestaurowanie elewacji budynku, cokołu kamiennego, remont dachu i  wymianę pokrycia dachowego, remont stolarki okiennej, montaż instalacji odgromowej, remont części pomieszczeń na cele administracyjne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność do usług publicznych dla mieszkańców Gminy Tymbark, zwiększy się atrakcyjności Gminy Tymbark dla inwestorów i turystów. Remont elewacji zapewni odnowienie zdegradowanych elementów, przywrócenie świeżości i dogłębnego zabezpieczenie jej przed działaniem czynników zewnętrznych. Wymiana pokrycia dachu zabezpieczy konstrukcję więźby dachowej, belek stropowych i spowoduje zlikwidowanie przecieków. Montaż instalacji fotowoltaicznej przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark