• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Wybory Prezydenckie 2015Poniedziałek, 09 2015

 

 

  

 

  

 

 

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju,
które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Tymbark w sprawie powołania operatorów systemu
informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Zarządzenie Wójta Gminy Tymbark w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa
w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Tymbarku oraz powołania nowego członka komisji

  

 

Zarządzenie Wójta Gminy Tymbark w sprawie wyznaczenia osób do ochrony
lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi zdarzeniami

 

Zarządzenie Wójta Gminy Tymbark w sprawie powołania koordynatora gminnego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Tymbark w sprawie powołania składów osobowych
Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Tymbark
do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca uprawnień mężów zaufania

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie: list wyborców, głosowania
korespondencyjnego i aktu pełnomocnictwa

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TYMBARK
z dnia 19 marca 2015 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  w wyborach
 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

 

Informacjao warunkach udziału w głosowaniu w obwodach
głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TYMBARK
z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach 
głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

 

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

 

PRZYPOMNIENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
O  DODATKOWYCH DOKUMENTACH ZŁOŻONYCH
PRZEZD DNIEM PIERWSZEGO GŁOSOWANIA

 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 4 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  


 

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r

 

 

 

 

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

 


 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark