• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

KontaktCzwartek, 31 2013

 
URZĄD GMINY W TYMBARKU
 
34-650 Tymbark 49
pow. limanowski
woj. małopolskie
 
tel. +48 18 33 25 637
faks  +48 18 33 25 632

e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl
 

 
 
W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje strony w dniach:

- poniedziałek w godzinach 8.00-10.00,
czwartek w godzinach 13.00-16.00.

W pozostałe dni przyjmowanie stron w ramach możliwości czasowych Wójta.

 
 
 

 

DANE DO FAKTURY

GMINA TYMBARK, URZĄD GMINY W TYMBARKU
34-650 Tymbark 49
 
NIP: 737-13-62-818

REGON: 000550781

 


 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY, KULTURY i GOSPODARKI MIENIEM

Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego, Kultury i Gospodarki Mieniem

Stanisława Kaptur, tel. 18 33 25 637

Stanowisko ds. obsługi rady, wojskowych

Katarzyna Zborowska-Puchała, tel. 18 33 25 637 w. 25

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i archiwum

Bożena Klimek, tel. 18 33 25 637 w. 22

Stanowisko ds. leśnictwa i rolnictwa

Tadeusz Rybka, tel.18 33 25 637 w. 26

Stanowisko ds. kultury fizycznej i turystyki
(1/2 etatu)

Robert Nowak, tel.18 33 25 637 w. 29

Stanowisko ds. komunikacji społecznej, kultury, współpracy partnerskiej

Kinga Urbańska tel. 18 33 25 637 w. 29

REFERAT FINANSÓW, BUDŻETU I PODATKÓW

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansów,
Budżetu i Podatków

Agnieszka Pacholarz, tel. 18 33 25 637

Stanowisko ds. ewidencji dochodów budżetowych

Agata Kurek, tel. 18 33 25 637 w. 24

Stanowisko ds. ewidencji wydatków
budżetowych i inwentaryzacji

Agata Smoter, tel. 18 33 25 637 w. 24

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, opłaty
lokalnej i działalności gospodarczej

Ewa Kaptur, tel. 18 33 25 637 w. 36

Stanowisko ds. płac i finansów

Jadwiga Dziadoń, tel. 18 33 25 637 w. 36

Stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat lokalnych

Małgorzata Chlipała, tel. 18 33 25 637 w. 36

REFARAT INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

(inwestycje, fundusze strukturalne
i ochrona środowiska)

Zbigniew Kordeczka, tel. 18 33 25 123

Stanowisko ds. inwestycji
i informatyki

Marcin Bogacz, tel. 18 33 25 637 w. 30

Stanowisko ds. ochrony środowiska
i gospodarki komunlanej

Edyta Ryś, tel. 18 33 25 637 w. 32

Stanowisko ds. funduszy europejskich

Anna Król, tel. 18 33 25 637 w. 32

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
i gospodarki nieruchomościami

Maria Rzeźnik, tel. 18 33 25 637 w. 30

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Agnieszka Kiełbasa, tel. 18 33 25 637 w. 28

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zastępca kierownika USC, Akty stanu cywilnego, ewidencja ludności

Maria Pala, tel. 18 33 25 637 w. 25

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNEJ

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, 

Robert Nowak, tel. 18 33 25 637 w. 29

Stanowisko ds. kancelarii materiałów niejawnych

Katarzyna Zborowska-Puchała, tel. 18 33 25 637 w. 25

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Marcin Bogacz, tel. 18 33 25 637 w. 30

STANOWISKA SAMODZIELNE

Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,
bezpieczeństwa (1/2 etatu)

Robert Nowak, tel. 18 33 25 637 w. 29

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Robert Nowak, tel. 18 33 25 637 w. 29

Administrator Systemu Informatycznego

Marcin Bogacz, tel. 18 33 25637 w. 30

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark