• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Sołectwo ZawadkaWtorek, 22 2013

 Zawadka... Z kart historii...

ZAWADKA w 1870 roku liczyła 799 mieszkańców, a przy uwłaszczeniu w 1870 roku tamtejsi chłopi otrzymali 326 morgów ziemi ornej, 52 morgi łąk i ogrodów, 108 morgów pastwisk i 29 morgów lasu. Dwór zachował tam dla siebie 11 morgów pastwisk, 10 morgów łąk i ogrodów oraz 37 morgów pola ornego.

W Zawadce w 1907 roku było 47 budynków mieszkalnych oraz 304 mieszkańców.
  

   

    SOŁTYS WSI ZAWADKA

            Maria Łabuz

          tel. 661 436 427


 

 

 

 

RADA SOŁECKA WSI ZAWADKA:
 

  • Józef Juszczak

  • Stanisław Kawula

  • Zbigniew Kordeczka

  • Janusz Krzyściak

  • Czesław Malarz

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark