• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Ważne adresy i telefonyWtorek, 22 2013

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  "Promedicum" 

centrum Usług Medycznych Psychiatrii Środowiskowej (przychodnia, poradnia terapii uzależnień, poradnictwo medyczne i psychiczne, uzależnienia, elementy programu podstawowego)

 

         ul. Matki Boskiej Bolesnej 10 

   34- 650 Limanowa

   tel. 18 33 74 201

 

 

 

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Przychodnia, poradnia terapii uzależnień    

 

ul. Waryńskiego 1

 33- 300 Nowy Sącz

  tel. 18 44 07 131

 

 

 

 

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

www.soik.pl, e-mail: serkretariat@soik.pl

 

ul. Śniadeckich 10a

33-300 Nowy Sącz

tel. 18 44 20 352

 

 

 

 

Klub Abstynenta Jutrzenka

 

ul. Kilińskiego 11

34-600 Limanowa

tel. 18 33 74 040

 

 

 

 

Grupa wsparcia AA Al-Anon

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej

e-mail: mops-wa@pro.onet.pl

 

ul. Kilińskiego 11 

34-600 Limanowa 

tel./faks  18 33 71 310  

 

   

 

 

Przeciwdziałanie przemocy domowej 

telefon zaufania Komendy Powiatowej Policji

 

  ul. Żwirki i Wigury 7

34-600 Limanowa

 tel. 018 33 71 500, 33 73 000

 

 

 

 

Niebieska linia 

 ogólnopolski telefon dla ludzi krzywdzonych przez najbliższych

tel. 0 801 120 002

 

 

 

Pomarańczowa linia 

 pomaga rodzicom, których dzieci piją 

tel. 0 801 140 068

 

 

 

Ważne strony internetowe:

 

  • www.parpa.pl/ - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie

 

  • www.kbpn.gov.pl - Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie

 

  • www.stop18.pl/ - Program odpowiedzialnej sprzedaży,  przeciwdziałanie wyrobów tytoniowych osobom nieletnim

 

  • bazy.ngo.pl/ - Ogólnopolska Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji działających na rzecz uzależnionych

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark