• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Zespół Szkół im. KEN w TymbarkuPoniedziałek, 18 2013

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

34-650 Tymbark 349

tel. (18) 33 25 030

e-mail: zstymbark@poczta.onet.pl

www.zstymbark.pl

 

To szkoła ponadgimnazjalna, prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. Placówka oferuje młodzieży uczęszczanie do 3-letnich liceów ogólnokształcących o profilu humanistycznym, pożarniczym, wojskowym i policyjnym lub do 4-letniego technikum o profilu fryzjerskim.

  Do dyspozycji uczniów przekazano m.in. bibliotekę z bogatym księgozbiorem (13000 egz.) uzupełnionym o  elektroniczne narzędzia i źródła informacji, gdzie odbywają się różnego typu zajęcia edukacyjne i kulturalne, dwie pracowni komputerowe, salę gimnastyczną, na której odbywają się zajęcia z gier zespołowych: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, małą salę gimnastyczną służącą do prowadzenia zajęć z gimnastyki i tenisa stołowego, siłownię sportową zlokalizowana w budynku internatu oraz asfaltowe boisko do piłki ręcznej.

  Ponadto przy szkole zlokalizowana jest strzelnica pneumatyczna przydatna zwłaszcza podczas szkoleń klas wojskowych. Szkoła współpracuje z tymbarską organizacją Strzelec, 16. Batalionem desantowo-powietrznym z Krakowa, Powiatową Komendą Policji w Limanowej, Państwową Strażą Pożarną, Związkiem Polskich Spadochroniarzy Oddział II w Krakowie.

  Przy szkole działa także UKS Tymbark, którego członkowie biorą czynny udział w życiu sportowym szkoły i reprezentują ją na licznych imprezach i zawodach.

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark