• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychCzwartek, 31 2020

Nazwa funduszu:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  

 

Nazwa projektu:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Dofinansowanie: 700 000,00  zł

 

Całkowita wartość inwestycji: 700 000,00 zł

 

Projekt zakłada wykonanie placu utwardzonego z wiatą pod kontenery, niezbędnych sieci i instalacji, monitoringu,  ogrodzenia. Zakup niezbędnego wyposażenia w tym: kontenerów na odpady i  wagi.

 

Inwestycja wywiera pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców gminy Tymbark. Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami poprzez budowę PSZOK, zapewnieni mieszkańcom dostęp do infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki lepszemu systemowi segregacji, poszczególne frakcje odpadów komunalnych nadających się do recyklingu, zostaną one odpowiednio zagospodarowane.

Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, pomoże w utrzymaniu obecnego stanu środowiska na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzystają obecne pokolenia, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark