• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Gizałki (Polska)Wtorek, 22 2013

Gizałki (Polska)
 

Gmina Gizałki położona jest na Nizinie Wielkopolskiej, w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w północnej części powiatu pleszewskiego. Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną (wg. J. Kondrackiego - 1988 r.) gmina znajduje się w obrębie prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niż Środkowopolski, makroregionu Nizina Południowopolska oraz mezoregionu Równina Rychwalska. Powierzchnia gminy wynosi 109 km2, jej kształt jest wydłużony w kierunku wschód-zachód i ma rozcjągłość południkową ok. 4,5 - 9,5 km, a równoleżnikową ok 19,0 km.

Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie: Nr 442 relacji Kalisz-Września i Nr 443 relacji Jarocin-Konin. Drogi te krzyżują się w miejscowości Gizałki.

Gmina jest położona w zlewni rzeki Prosny, której dolina wg. Krajowej Sieci Ekologicznej (ECONET) stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym.

Co ciekawego może odkryć Turysta spragniony odpoczynku od wielkomiejskiego zgiełku w gminie Gizałki? Nieskażone lasy, wodę i powietrze, niezwykłe bogactwo roślin i zwierząt. 

Gizalskie lasy słyną z obfitości grzybów i jagód. Od wiosny do jesieni miejscowości Wierzchy, Białobłoty, Leszczyca, Orlina, Dziewiń Duży przyciągają grzybiarzy. Wabi ich bogactwo prawdziwków i podgrzybków. Gmina Gizałki należy do terenów, które odwiedzają  polscy i zagraniczni myśliwi. W łowiskach można spotkać zające, bażanty i sarny oraz wiele gatunków ptactwa wodnego. Lasy dają schronienie jeleniom, sarnom, dzikom i lisom.

Wjeżdżając do Gminy Gizałki od strony wschodniej możemy zobaczyć mozaikę pól, łąk i lasów porastających ubogie i piaszczyste grunty na podłożu gliny zwałowej. Nieprzepuszczalne, gliniaste podłoże powoduje, że poziom wód gruntowych jest tu wysoki, stąd liczne zabagnienia oraz bogata sieć rowów i kanałów melioracyjnych wijących się wśród suchych i piaszczystych wydm.

GALERIA

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark