• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Szkoła Podstawowa w ZawadceWtorek, 22 2013

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce

34-650 Tymbark

Zawadka 18

tel. (18) 33 25 036

e-mail: spzawadka@o2.pl

www.spzawadka.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Gmina Tymbark. Koncepcja pracy szkoły polega na promowaniu zdrowego stylu życia. Szkoła zapewnia bardzo dobry poziom nauczania i wychowania. W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym. Uczniowie znajdują w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego, intelektualnego, psychicznego, zdrowotnego, społecznego, moralnego i duchowego. Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, innowacjach pedagogicznych oraz konkursach. Uczniowie mający trudności w nauce mają zapewnione zajęcia zwiększające szanse edukacyjne.

Szkoła liczy 7 oddziałów do których uczęszcza obecnie 100 dzieci z Zawadki, Podłopienia i Tymbarku. Jest szkołą przyjazną dla ucznia, bezpieczną, gdzie uczniowie czują się gospodarzami. Uczniowie mają do dyspozycji 5 sal lekcyjnych, bibliotekę, pracownię komputerową, salę zajęć ruchowych, świetlicę i boisko wielofunkcyjne. Szkoła posiada energiczną kadrę 14 nauczycieli, w tym 9 na pełnym etacie, którzy potrafią pracować zespołowo i stale się doskonalą. Współgospodarzami szkoły są rodzice, którzy wspierają wysiłki nauczycieli na rzecz dzieci oraz inicjują przedsięwzięcia wychowawcze.

LINKI

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark