• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Wybory do Sejmu i Senatu 2019Środa, 14 2019

 

 

OBWIESZCZENIE
 Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13 września 2019 r.
 o zarejestrowanych kandydatach na senatora  w okręgu wyborczym
nr 36  w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 

 

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu  z dnia 23 września 2019 r.  o skreśleniu kandydatów
z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów 
w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  
 

 

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13 września 2019 r.
 o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Informacja w sprawie składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych

oraz godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania 13 października 2019 roku

 

 

Zarządzenie nr SG0050.126.2019

Wójta Gminy Tymbark

z dnia 3 października 2019 roku

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych

w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi zdarzeniami

 

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIE nr 540/2019
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
 z dnia 2 października 2019 roku
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr2 w Gminie Tymbark

 

 

POSTANOWIENIE nr 538/2019
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
 z dnia 2 października 2019 roku
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr5 w Gminie Tymbark
 

 

 

POSTANOWIENIE NR 503/2019
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
 z dnia 23 września 2019 roku
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

 

POSTANOWIENIE NR 502/2019
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
 z dnia 23 września 2019 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tymbark z dnia 5 września 2019 roku
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

 ZGŁOSZENIE
ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

 

 

WZÓR
ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH
DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 19 lipca 2018r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach:do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

WZÓR
AKT PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

 

WNIOSEK
O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

INFORMACJA
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania
utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

INFORMACJA
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania
utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 sierpnia 2019r. o okręgach wyborczych w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tymbark z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 

 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP
z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie
zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark