• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Cyfrowy UrządWtorek, 22 2013

 

 
 
1
 
 
 Sprawdzanie stanu sprawy
DLA
OBYWATELI
 
 
DLA
INSTYTUCJI
 
2
 Rejestracja Instytucji Kultury
3
 Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych
4
 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
5
 Dofinansowanie projektów imprez sportowych i rekreacyjnych ze środków budżetu gminy
6
 Skargi, wnioski, zapytania
7
 Udostępnienie informacji publicznej
8
 Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 
9
 Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 
10
 Wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 
11
 Wydawanie zaświadczeń dotyczących poszukiwanych przedsiębiorców
12
 Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej na żądanie stron
13
 Przyjęcie stron przez burmistrza
14
 Odpis z księgi stanu cywilnego
15
 Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
 
16
 Rozgraniczenia nieruchomości
17
 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 
18
 Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
19
 Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
20
 Wpisanie (transkrypcja) do polskich ksiąg zagranicznego aktu stanu cywilnego
 
21
 Wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców
 
22
 Wydanie dowodu osobistego (wtórnie)
 
23
 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludnosci o zameldowaniu
 
24
 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania
25
 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o czasowym zameldowaniu
 
26
 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o ilosci osób zameldowanych w lokalu
27
 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wspólnym zameldowaniu
 
28
 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wymeldowaniu
 
29
 Zaświadczenie o dochodowości, wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych
30
 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
31
 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
32
 Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego
 
33
 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
34
 Zezwolenie na organizowanie imprezy masowej
35
 Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze gminy
 
36
 Zmiana, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
37
 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 
38
 Podanie o zameldowanie
 
39
 Podanie o wymeldowanie
 
 
40
Uzupełnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 
   procedura

 

Cyfrowy Urząd - załatw sprawę przez internet !  

 

Gmina Tymbark przystąpiła do pilotażowego programu Cyfrowy Urząd realizowanego na terenie województwa małopolskiego w ramach portalu Wrota Małopolski. Korzystając z możliwości, jakie daje Cyfrowy Urząd, obywatel bądź przedstawiciel instytucji (firmy) może rozpocząć załatwianie sprawy przez internet.   

Należy pamiętać, że:  

Korzystający z Cyfrowego Urzędu może rozpocząć załatwianie sprawy, która znajduje się w katalogu, ale sprawa ta nie zostanie załatwiona przez internet do końca! Po otrzymaniu przez sprawę statusu "Sprawa załatwiona" należy udać się do urzędu w celu odbioru dokumentów, dokonania ewentualnych opłat oraz złożenia stosownych podpisów. Cyfrowy Urząd pozwala na ograniczenie wizyt w urzędzie w stosunku do tradycyjnego załatwiania spraw. A zatem - klient może złożyć przez internet wypełniony dokument (np. wniosek) i nastąpi wszczęcie sprawy w danym urzędzie.  

Każda sprawa, jaką można rozpocząć w Cyfrowym Urzędzie posiada swój opis oraz e-formularz. Należy bardzo dokładnie wypełnić e-formularz, aby nie popełnić w nim błędów. Ponieważ nadal w administracji publicznej nie funkcjonuje podpis elektroniczny, to e-formularz identyfikowany jest przez imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu tożsamości (w przypadku osoby fizycznej) oraz REGON i NIP (w przypadku firm i instytucji). Formularze można wysyłać do urzędów biorących udział w pilotażu. Wysłanie e-formularza do urzędu nastąpi dopiero po jego prawidłowym wypełnieniu! Można go przed wysłaniem wydrukować lub zapisać na dysku swojego komputera. Wysłany e-formularz otrzymuje indywidualny numer Cyfrowego Urzędu, a klient otrzymuje zwrotną informację, pod jakim numerem Cyfrowego Urzędu, do kogo, w jakiej sprawie, kiedy i kto wysłał e-formularz. Obecnie można sprawdzić stan załatwienia sprawy (po kliknięciu na link zostaniecie Państwo przekierowani na stronę Wrót Małopolski, gdzie będzie można wypełnić formularz.

Rozpoczęcie procedury załatwiania sprawy następuje poprzez wysłanie elektronicznego formularza (e-formularza) drogą internetową. Każdy obywatel może sprawdzić stan realizacji swojej sprawy, złożyć skargę, wniosek lub zapytanie. Staje się to realne przy korzystaniu z własnego profilu użytkownika i kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Cyfrowy Urząd docelowo będzie zintegrowany z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Tymbark , dlatego sprawy prowadzone drogą elektroniczną trafiać będą bezpośrednio do wydziału odpowiedzialnego za ich realizację.   

 

 

 

 

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark