• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Gminna Biblioteka Publiczna w TymbarkuWtorek, 22 2013

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Tymbarku

34-650 Tymbark 626
tel. 0 18 33 25 680
e-mail: gbpt@op.pl
www.biblioteka.tymbark.pl

 

 
 

ZAKRES USŁUG:

- udostępnianie zbiorów, rezerwacja książek,
   - usługi kserograficzne,
   - dostęp do Internetu z możliwością korzystania z programów komputerowych,
   - działalność informacyjna, bibliograficzna.

DZIAŁY:

- Wypożyczalnia,
   - Czytelnia,
   - Czytelnia internetowa,
   - Izba Pamięci Narodowej.

   - Sala konferencujna
   - Sala wystawowaOPIS DZIAŁALNOŚCI

Biblioteka jest ogólnodostępną placówką kultury, działającą od 60 lat na rzecz mieszkańców Gminy Tymbark. Funkcjonuje jako gminna instytucja kultury, której misją jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.

W swoich działaniach dąży do kształtowania i wyrabiania nawyków czytelniczych. Dysponuje aktualnym księgozbiorem, w ilości ponad 18 tys. woluminów, praktycznie z każdej dziedziny wiedzy. Posiada kompletne piśmiennictwo dotyczące gminy (wydawnictwa zwarte, ciągłe i dokumenty życia społecznego). Rocznie rejestruje ponad 1 tys. czytelników, dla których wypożyczonych zostaje ponad 14 tys. publikacji. Sprawuje opiekę nad eksponatami zgromadzonymi w Izbie Pamięci Narodowej. Biblioteka wspiera i rozwija tożsamość kulturową mieszkańców poprzez aktywny udział w organizacji imprez na terenie gminy, w tym „Dni Tymbarku”. Promuje lokalnych twórców i artystów ludowych. Współpracuje z wszystkimi organizacjami i placówkami oświaty z terenu gminy.

Biblioteka zlokalizowana jest w nowoczesnym budynku - budowa współfinansowana została ze środków Unie Europejskiej, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - o łącznej pow. użytkowej 570 m2, który zaprojektowany i wybudowany został tak, by umożliwić realizację różnorodnej działalności kulturalnej. Placówka wyposażona jest w nowoczesną salę konferencyją oraz sprzęt audiowizualny. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych i przystosowany do korzystania dla osób niepełnosprawnych, a dobra lokalizacja - obok obiektów sportowych i przedszkola sprzyja działalności kulturalnej.  

GALERIA

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark