• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Odbiór odpadówCzwartek, 28 2019

Wójt Gminy Tymbark informuje, iż firmą, która w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tymbark odbiera odpady od właścicieli nieruchomości jest:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 
os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa


 SEKRETARIAT
Tel. +48 18 26 250 95 wew. 27
Fax: +48 18 262 53 53
e-mail: sylwia@pukempol.pl
czynne: od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700-1500

 

Gminny punkt zbiórki odpadów problematycznych (w tym odpadów zielonych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych) znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20,00 zł od osoby za miesiąc, w przypadku posiadania kompostownika 19 zł .

Gdy właściciel nieruchomości nie będzie segregował odpadów zostanie mu naliczona opłata podwyzszona w wysokości 60,00 zł od osoby za miesiąc.

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 3 miesiące kalendarzowe (kwartalnie):

 

  • za I kwartał - do 31 stycznia danego roku,
  • za II kwartał  - do 30 kwietnia danego roku,
  • za III kwartał - do 31 lipca danego roku,
  • za  IV kwartał - do 31 października danego roku.

 

Prosimy o dokonywanie płatności w następujący sposób:

  • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego podany przez Urząd Gminy w Tymbarku,
  • w bankach na terenie Gminy Tymbark: Banku Spłdzielczym oraz  Banku Rzemiosła (bezpłatnie).

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark