• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Wybory Prezydenckie 2020Poniedziałek, 10 2020

 


Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

 

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę
z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
w GMINIE TYMBARK

 

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Tymbark
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 
 

 

PREZENTACJA SZKOLENIOWA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH -
JEST TO WYŁĄCZNIE MATERIAŁ SZKOLENIOWY

PRZYKŁADOWY PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

 

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Informacja
o pierwszych posiedzeniach
Obwodowych Komisji Wyborczych

 

POSTANOWIENIE NR 133/2020
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 

 

POSTANOWIENIE NR 131/2020
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 

 

Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 czerwca 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 12 czerwca 2020 r.
w celu powołania w gminie Tymbark obwodowych  komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - możliwość dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tymbark z dnia 10 czerwca 2020 roku
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TYMBARK
z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego na bezpłatne umieszczenie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zgłoszeń zamiaru
głosowania korespondencyjnego oraz zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami
Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 

WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

AKT PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

 

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę
z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Zgłoszenie  zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą
w wyborach prezydenta rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2020 r.w sprawie zarządzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

 

POSTANOWIENIE nr 89/2020
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 20 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 kwietnia 2020 roku
o kandydatach  na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II dotyczące dodatkowych
zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tymbark z dnia 10 kwietnia 2020 roku
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 


 

 

O G Ł O S Z E N I E  

Informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
w Gminie Tymbark  w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 roku,
należy przesłać (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu tj. do 12.00 )
w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:


sekretarz6@wp.pl  lub ug.tymbark@tymbark.pl

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
Oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy w Tymbarku
34-650 Tymbark 49

 

Oryginały dokumentów nie muszą zostać doręczone do czasu upływu  terminu na dokonywanie zgłoszeń.

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów.

 
Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych można uzyskać pod numerem
telefonu: 728 348 405

 


Wzór zgłoszenie kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej


Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
przez pełnomocnika wyborczego lub osobę upoważnioną


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o sposobie przyjmowanie zgłoszeń
do OKW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Postanowienie nr 63/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II w sprawie podziału Gminy Tymbark na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Informacja  o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania
utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach
głosowania utworzonychw kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.


Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH  Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.


Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Tymbark
z dnia 10 lutego 2020 roku
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark