• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Kolejna kapliczka odzyskała dawny blaskPoniedziałek, 04 stycznia 2021

Zakończył się II etap prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z 1874 roku położonej w Podłopieniu, który dofinansowany został w ramach konkursu Kapliczki Małopolski. Koszt inwestycji to ponad 26 000 zł w tym dofinansowanie w kwocie 10 000 zł Gmina Tymbark otrzymała z budżetu województwa małopolskiego.

Przypomnijmy, że remont kapliczki rozpoczęto w roku 2019 kiedy to zdemontowano obiekt i przetransportowano go do pracowni, wykonano konserwację techniczną i nowy fundamentu oraz rekonstrukcję podstawy krzyża.

W roku 2020 prowadzono prace związane z konserwację estetyczną elementów rzeźbiarskich obiektu i detalu prostego, wykonano nowy daszek oraz opracowano dokumentację konserwatorską.

Dzięki przeprowadzonej konserwacji zlikwidowano odchylenia kapliczki od pionu, grożące jej zawaleniem, zatrzymano proces niszczenia kamienia i zabezpieczono substancję zabytkową. Dzięki konserwacji przywrócono walory estetyczne obiektu zatarte przez nieprofesjonalne przemalowania oraz usunięto późniejsze dodatki, zacierające pierwotne założenie plastyczne kapliczki.

Poniżej przedstawiamy stan kapliczki przed i po remoncie (fot. Henryk Pawłowski, Marta Kalata-Pawłowska).

  

Kamienna kapliczka słupowa z piaskowca położna w  Podłopieniu (osiedle Bogaczówka) wykonana została w 1874 roku jako fundacja Wojciecha i Katarzyny Kuców. Według przekazów rodzinnych kapliczkę ufundowano w podzięce za ocalenie z trwającej w owym czasie w Tymbarku i okolicach zarazy. Dobór świętych przedstawionych na kapliczce (Jana, Wincentego, Katarzyny, Marcina, Wojciecha, Mikołaja) nie jest przypadkowy są to patroni fundatorów oraz ich dzieci.

 

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark