• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Promesa na budowę PSZOKuCzwartek, 14 stycznia 2021

12 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się wręczenia czeków potwierdzających przyznanie dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego dokonał Wicewojewoda Józef Leśniak wraz z Posłem Wiesławem Janczykiem i Posłanką Anną Paluch.

Wśród gmin, które otrzymały wsparcie znalazła się także Gmina Tymbark, która pozyskała 700 000 zł na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a czek odebrał Gospodarz Gminy Wójt Paweł Ptaszek.

Przypomnijmy, że punkt powstanie na terenie ZGK w Podłopieniu. Inwestycja obejmuje wykonanie placu utwardzonego z wiatą pod kontenery, który stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową dla pojazdów, miejsce wyładunku odpadów oraz powierzchnię magazynową. Realizacja PSZOK obejmie wykonanie niezbędnych sieci i instalacji, monitoringu, ogrodzenia, a także zakup kontenerów, pojemników na odpady i wagi.

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark