• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Podsumowanie działalności "Harnasia"Czwartek, 14 stycznia 2021

Podsumowanie działalności Zarządu Klubu KS Harnaś Tymbark
w latach 2019-2020 rok

 poziomie regionalnym, krajowym i

Celem nadrzędnym wszelkich działań było stworzenie optymalnych warunków do uprawiania piłki nożnej poprzez podniesienie poziomu szkolenia i infrastruktury sportowej. Bardzo ważnym zadaniem Zarządu Klubu Sportowego Harnaś było odbudowanie zaufania zawodników, kibiców, środowiska piłkarskiego w Tymbarku oraz wskazanie ogólnej filozofii klubu na przyszłe lata. Zaufanie chcieliśmy odbudować poprzez wdrożenie planu naprawczego opartego na pięciu filarach:

1. Szkolenie zawodników.

2. Poprawa bazy sportowej i zaplecza.

3. Poprawa finansów.

4. Działania marketingowe.

5. Współpraca ze szkołami i klubami.

Przez te dwa lata trwania kadencji w każdy poniedziałek i piątek w biurze klubu odbywały się zebrania zarządu, na których omawialiśmy przede wszystkim sprawy związane z bieżącą działalnością klubu: sytuacją organizacyjną oraz finansową klubu, remontami na obiekcie oraz pozyskiwaniem sponsorów i możliwości dalszego rozwoju klubu. Zarząd Klubu przez ten okres starał się, aby możliwie jak najlepiej zabezpieczyć finansowo i organizacyjnie uczestnictwo drużyn piłkarskich (obecnie jest ich dziewięć) w rozgrywkach mistrzowskich na boiskach trawiastych oraz w okresie zimowym na treningach i turniejach halowych. Równocześnie zajmowaliśmy się również wieloma innymi sprawami takimi jak np. obchody 70-lecia Harnasia Tymbark, budową ogrodzenia czy budową altany.

Przechodząc do omówienia działalności organizacyjnej zacznijmy od oceny pracy Zarządu Klubu, który w lutym 2019 roku rozpoczął prace w następującym składzie:

 • Jarosława Majeran – Prezes
 • Franciszek Mrózek – Vice-Prezes
 • Artur Matras – Członek Zarządu
 • Andrzej Ligas – Członek Zarządu
 • Andrzej Niezabitowski – Członek Zarządu
 • Jan Szczurowski – Członek Zarządu
 • Wojciech Petranowicz – Członek Zarządu

W trakcie trwania kadencji nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu Klubu. W związku z pracą zawodową oraz brakiem czasu, pisemną rezygnację z funkcji prezesa złożył Pan Jarosław Majeran, a jego obowiązki przejął zastępca Franciszek Mrózek. Jednocześnie informując, że w miarę wolnego czasu będzie służył pomocą w działalności naszego klubu. W związku z sytuacją na świecie pandemią koronawirusa zarząd postanowił nie zwoływać zebrania.

W klubie sportowym w Tymbarku w tym okresie zatrudnieni byli na umowę zlecenie: gospodarz obiektu, księgowa jak również ośmiu trenerów pracujących z młodzieżą i seniorami.

Na początku naszego sprawozdania chcieliśmy zaznaczyć bardzo ważną sprawę, że nie mamy zamiaru oceniać pracy poprzedników, ani pracujących w Klubie szkoleniowców. Chcemy tylko rzetelnie przedstawić to co zastaliśmy po objęciu jak również to co udało się nam zrobić przez te dwa lata. Każdy punkt w planie naprawczym miał ogromne znaczenie dla nas i dla Klubu sportowego. Nie ukrywamy, że na samym początku pracy wykonaliśmy wspólnie z Komisja Rewizyjną Klubu audyt wewnętrzny w klubie (jest do wglądu każdego kto jest zainteresowany).

Przez okres 2 lat Zarząd Klubu wykonał w czynie społecznym wiele prac na obiekcie sportowym, a mianowicie:

 • uporządkowanie terenu od strony torów, ogrodzenie, jak również montaż ławek dla zawodników rezerwowych, które były przewrócone i zdemolowane,
 • wstępne porządkowanie terenu nad trybunami, „ratowanie” sprzętu sportowego, odnowienie i wyremontowanie bramek,
 • niwelacja terenu od strony Piekiełka i przygotowanie terenu pod nowe ogrodzenie,
 • remont i wymiana ławeczek przed klubem sportowym,
 • odnowienie, pomalowanie ogrodzenia przed wjazdem na stadion oraz zamontowanie banera,
 • z pomocą Urzędu Gminy wykonanie remontu szatni, pokoju sędziowskiego i magazynku dla gospodarza,
 • z pomocą Urzędu Gminy wykonaliśmy także odwodnienie wokół stadionu (corocznie solidnie nas zalewało),
 • wykonanie stojaków na reklamy na długości boiska,
 • wykonanie i zamontowanie schodów na balkonie,
 • wycięcie drzew zagrażającym bezpieczeństwu wokół stadionu i przy budowie altany,
 • posadzenie krzewów ozdobnych przy chodniku na trybuny,
 • załatwienie i zamontowanie elektronicznego zegara na stadionie,
 • budowa altany na stadionie służąca Klubowi,
 • dopilnowanie wszystkich formalności i ostateczne uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia na Stadionie,
 • wykonano już ¾ ogrodzenia wokół stadionu, planowane jest 340 m,
 • nadanie imienia Józefa Sipaka Stadionowi Harnaś KS Tymbark,
 • przycięto brzozy przed szkołą muzyczną i klubem,
 • wykonano piny z okazji 70-lecia klubu.

Najważniejszym partnerem i sponsorem Klubu poprzez zadania zlecone, jest Urząd Gminy Tymbark. Z tego miejsca dziękuję Panu Pawłowi Ptaszkowi Wójtowi Gminy Tymbark oraz wszystkim Radnym Rady Gminy Tymbark, którzy wspierają corocznie finansowo nasz Klub. Na każdym kroku w ostatnim tak trudnym czasie widać Państwa pomoc, życzliwość i zrozumienie. Bardzo Wam teraz dziękuje i wierzę, że wspólnymi siłami zbudujemy coś pięknego w Tymbarku….

Zdawaliśmy sobie również sprawę z tego, że w miarę możliwości rozwoju wszystkich grup młodzieżowych, środki finansowe, jakimi dysponuje Klub z różnych dotacji nie są w stanie znacząco podnieść poziomu sportowego w naszym Klubie, czy to pod względem bazy sportowej, czy sprzętu dla wszystkich grup młodzieżowych, czy też pokryć całoroczną pracę trenerów. Treningi odbywają się praktycznie przez 11 miesięcy w ciągu roku z małą przerwą wakacyjną i świąteczną. W chwili obecnej trenuje 9 drużyn, od seniora do skrzata. Sukcesem na pewno jest to że posiadamy we wszystkich kategoriach wiekowych drużyny i teraz tylko spokojna praca z dziećmi może przynieść w niedługim czasie odpowiednie wyniki. Na wyniki sportowe pracuje się wiele lat, więc widząc teraz zaangażowanie trenerów, działaczy, samorządowców możemy być spokojni o przyszłość naszego Klubu, również widząc duży napływ dzieci chcących grać w piłkę. Jedynie w seniorach istnieje spora migracja zawodników w starszym wieku ze względu na podejmowaną dalszą naukę, czy studia lub prace zawodową. No niestety nasz klub to zjawisko też nie omija. I dlatego, chcąc stworzyć   optymalne dobre warunki do treningów bardzo ważną sprawą dla Zarządu było staranie się i pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł na działalność Klubu .

Pierwszym takim krokiem, a zarazem dużym sukcesem, była przyznanie w 2019 roku przez Polski Związek Piłki Nożnej naszemu Klubowi srebrnej odznaki w Certyfikacji PZPN. Pozyskane środki finansowe pozwoliły Klubowi wejście na wyższy poziom szkolenia (ujednolicenia szkolenia w Polsce) jak również stopniowego uzupełniania przez zawodników drużyn młodzieżowych, sprzętu sportowego, organizację turniejów i obozów sportowych.

Drugim programem, z którego udało nam się pozyskać środki (z Ministerstwa Sportu) był program „Klub”, z którego pokryliśmy koszty jednego trenera i zakup dużej bramki aluminiowej oraz sprzęt do treningów.

Trzecim elementem jest współpraca z firmami i przedsiębiorcami z terenu Gminy Tymbark i nie tylko. Tutaj Firma Tymbark MWS jak co roku wspiera finansowo nasz Klub, a w ubiegłym roku z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Klubu ufundowała zegar elektroniczny na stadion i 6 kompletów stroi sportowych. Za to wszystko bardzo im dziękujemy.

Na pewno na specjalne podziękowanie zasługuje firma Joniec, która w ubiegłym roku wspaniale upiększyła nasz obiekt sportowy swoimi produktami. Materiał przekazany na ogrodzenie jest pięknym gestem właściciela Firmy Joniec. Bardzo dziękuję.

W ostatnim okresie KS Tymbark współpracował również z wieloma podmiotami gospodarczymi.

 Do naszych nieocenionych partnerów i przyjaciół należą i ufamy, że to się nie zmieni:

 • Urząd Gminy w Tymbarku,
 • Sołtys i Rada Sołecka Wsi Tymbark,
 • Firma Tymbark MWS,
 • Firma Joniec,
 • Firma Uchacz,
 • Firma Pak-Fol Limanowa,
 • Firma Wacor,
 • Firma geodezyjna ALFAGEO,
 • Firma hydrauliczna Hydrokop,
 • Firma Blachotrapez,
 • Firma Pneumo-Tir,
 • Skład budowlany FHU Wilczek w Tymbarku,
 • Szkółka drzewek owocowych i krzewów – Beata Jamróz,
 • Firma Wojtas,
 • Jackówka,
 • Ochotnicza Straż Pożarna z Tymbarku,
 • Firma Trans-Bet,
 • Firma Pawlimex,
 • Szkoła Podstawowa w Tymbarku,
 • Usługi Transportowe Przewóz Osób Wojciech Łazarczyk,
 • Firma Florad.

Dziękuje naszym niezawodnym partnerom i sponsorom za pomoc finansową i materialną, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Tymbarku i Piekiełku za współpracę, życzliwość oraz rodzicom naszych sportowców za serdeczną atmosferę i wsparcie, przedstawicielom prasy i mediom za popularyzację naszych imprez i osiągnięć sportowych.

W minionych dwóch latach Zarząd zorganizował następując imprezy:

 • Turnieje piłkarskie: Turniej młodzików o Puchar Wójta Gminy Tymbark 2019 r., Turniej Juniorów młodszych o Puchar Wójta Gminy Tymbark 2019 r., Turniej Wakacje z piłką 2020 - orlików, Turniej Mikołajkowy o Kapelusz Harnasia orlików i żaków 2020 r., Turniej świąteczny młodzików 2020 r. Tygodniowy obóz sportowy dla dzieci – 2020 r.,
 • Jubileusz 70-lecia istnienia Klubu,
 • Mecz oldboy Harnasia Tymbark z MKS Cracovia Kraków z okazji jubileuszu 70-lecia Klubu,
 • Klubowa Wigilia w 2019 roku oraz spotkanie z św. Mikołajem w 2020 roku.

Praca na rzecz Klubu nie jest łatwa szczególnie w dzisiejszych czasach. Za tymi pracami społecznymi na stadionie stali ludzie z Tymbarku i okolic, zawodnicy i trenerzy. Przy budowie altany pracował cały obecny zarząd, zawodnicy i Ci, którzy chcieli pomóc, za to im bardzo dziękuje, bo zawodnicy po meczu młodsi i starsi mają gdzie usiąść i spokojnie porozmawiać. Pani Bożenie Matras dziękuję, za pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu. Panu Wacławowi Szewczykowi bardzo dziękuje za duży wkład w rozwój naszego Kubu dla mnie osobiście to „człowiek orkiestra”. Dziękuję.

Pozwólcie, że w tej części wystąpienia podziękuje za duży wkład pracy społecznej działaczom - Zarządowi Klubowi, kadrze szkoleniowej, zawodnikom, tym wszystkim, którzy pracowali i wspierali nasz Klub w tych niełatwych czasach. Szczególne podziękowania dla Pana Mariana Jaroszyńskiego - powiem krótko trafiliśmy w dziesiątkę, jest to osoba bardzo zaangażowana, odpowiedzialna i sympatyczna.

Jeszcze raz wszystkim z całego serca bardzo dziękuję, a nowemu zarządowi życzę dalszych osiągnięć, zawodnikom i ich trenerom dalszych sukcesów sportowych i godnego reprezentowania naszego Harnasia Tymbark na stadionach, w kraju jak również na świecie.

Franciszek Mrózek

 

 

 

 

 

 

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark