• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Rewitalizacja rynku w TymbarkuWtorek, 16 lutego 2021

Gmina Tymbark złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na rewitalizację tymbarskiego rynku.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont i przebudowa placu rynku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Projekt przewiduje wymianę istniejącej nawierzchni płyty rynku, remont szalet publicznych, przebudowę przystanku, i chodnika przy drodze powiatowej, budowę nowej fontanny, lokalizację elementów małej architektury, przebudowę istniejącej instalacji wodociągowej i sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie zielenią oraz wymianę oświetlenia placu rynku.

Przewidziany termin realizacji zadania to lata 2022-2023.

 

fot. Paweł Jarzębiński

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark