• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Posiedzenie Komisji OświatyWtorek, 09 marca 2021

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu, które odbędzie się 12 marca 2021 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Omówienie propozycji do kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w Gminie Tymbark na rok 2021.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/ Krzysztof Wiśniowski

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark