• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Wybory w jednostkach OSPWtorek, 16 marca 2021

Trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Tymbark. W minioną sobotę obradowali strażacy z Podłopienia i Zawadki. Wszystkie zebrania odbywają się w reżimie sanitarnym.

 

Skład zarządu na kolejną kilkuletnią kadencję w OSP Podłopień przedstawia się następująco:
Prezes – Jacek Atłas
   Wiceprezes – naczelnik Piotr Czyrnek
   Zastępca naczelnika – Tomasz Puchała
   Sekretarz – Stanisław Puchała
   Skarbnik – Robert Duda
   Gospodarz – Jerzy Zwierczyk
   Kronikarz – Karol Czyrnek
   Członek zarządu – Szymon Miśkowiec

Komisję rewizyjną tworzą: Mateusz Hochoł – przewodniczący, Bartosz Smaga – wiceprzewodniczący i Wojciech Puchała – sekretarz.

 

Natomiast w jednostce OSP Zawadka w skład zarządu wchodzą:

Prezes – Marian Klimek
   Wiceprezes – Zbigniew Kordeczka
   Naczelnik – Janusz Krzyściak
   Zastępca naczelnika – Andrzej Bokowy
   Sekretarz – Wojciech Bokowy
   Skarbnik – Grzegorz Klimek
   Członek zarządu – Czesław Malarz

W skład komisji rewizyjnej weszli: Stanisław Malarz, Piotr Rapacz oraz Wiesław Bokowy.

 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na wieczną wartę z szeregów OSP odeszła Maria Kordeczka tak bardzo zasłużona dla miejscowej jednostki i Gminy Tymbark.

Wszystkim druhnom i druhom składamy serdeczne podziękowania za dotychczasową społeczną służbę na rzecz naszej lokalnej społeczności oraz życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji dalszych zamierzeń i osiągnieciu wyznaczonych celów.

Robert Nowak

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark