• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Relacja z XXVI Sesji Rady Gminy TymbarkŚroda, 24 marca 2021

W minionym tygodniu (18 marca), odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Tymbark, w której udział wzięło 13 Radnych. W ramach spotkania podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok i zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2021 Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020 r. –wprowadzono wolne środki z roku 2020;
  • w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/180/2020 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark;
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2021-2023;
  • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark  na rok 2021 - coroczny program, w ramach którego sprawowana jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami głównie związana z opieka weterynaryjną;
  • w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Tymbark oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji – określono warunki i stawkę dofinansowania do żłobka;
  • w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały dotyczące wniesionych petycji :

- w zakresie dotyczącym prawa do równego traktowania - zaprzestania szczepień,
   - w obronie prawdy, godności i wolności człowieka.

 

Rada przyjęła także, przedstawione przez Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2018-2020.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji obrad: https://tymbark.sesja.pl/2021/03/19/xxvi-sesja-rady-gminy-tymbark/

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark