• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Wirtualny bieg w rocznicę zbrodni katyńskiejCzwartek, 25 marca 2021

Wirtualny Bieg w rocznicę zbrodni katyńskiej
Termin: 10 kwietnia 2021 r. (sobota )

 

I. ORGANIZATOR

Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku

Współorganizatorzy: Urząd Gminy w Tymbarku, ZS im. KEN w Tymbarku, SP Tymbark

 

II. CEL IMPREZY

  • upamiętnienie 81. rocznicy zbrodni katyńskiej i 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej, uczczenie pamięci kpt. Jerzego Myszkowskiego zamordowanego w Katyniu w roku 1940,
  • popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

III. TERMIN, MIEJSCE

  • każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania biegiem lub marszem w dniu 10 kwietnia 2021 roku (sobota) dystansu minimum 3 km w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie do nauczycieli lub dowódców drużyn zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka (np. Adidas Runing),
  • ubezpieczenie we własnym zakresie.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik w dniu 10 kwietnia br. (sobota) zobowiązany jest do pokonania dystansu jednorazowo minimum 3 km (bieg lub marsz).

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie do dowódców i nauczycieli zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka.

3. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: sopach@wp.pl.

4. Nagrody rzeczowe dla osób o najdłuższych odcinkach biegu oraz dyplom uczestnictwa dla wszystkich biegaczy.

5. Obowiązują kategorie: szkoła podstawowa, szkoła średnia, kobiety, mężczyźni.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zwiększonej aktywności fizycznej i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału takiej imprezie.

2. Bieg lub inna forma ruchu powinna być wykonywana poza drogami, na których odbywa sie ruch samochodowy.

3. Za bezpieczeństwo w wydarzeniu sportowym uczestnika poniżej 18 roku odpowiada jego rodzic/prawny opiekun.

4. Obowiązują zasady sanitarno-epidemiologiczne.

5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark