• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku

Tytuł projektu:  Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 4 Regionalna polityka energetyczna  Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowy Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Całkowita wartość zadania wynosi: 731 867,90 PLN, wkład Funduszy Europejskich: 432 038,45 PLN

Okres realizacji projektu: rok 2017

Celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku publicznym, co przełoży się bezpośrednio na redukcję emisji CO2 do atmosfery, obniżenie kosztów zużycia energii, a tym samym ograniczenie kosztów użytkowania tego obiektu.

Planowane efekty rzeczowe projektu:

- termomodernizacja budynku w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją, wymiana okien starszego typu, wymiana drzwi zewnętrznych,

   - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

   - modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,

   - wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW

Planowany efekt ekologiczny projektu:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1245.22 GJ/rok

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 9,5  [MWh/rok]

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 73,06 tony równoważnika CO2/rok

   - zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (Cl 32) – 408984,19 kWh/rok

   - zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 1279,42 GJ/rok

 

 

 

 

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark