• » Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek (2 kwietnia) Urząd Gminy w Tymbarku będzie nieczynny. W sprawach ważnych, dotyczących zarejestrowania zgonu, bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 515 243 434, 728 348 405.

Publikacja albumowa – Gmina Tymbark dawniej i dziś

 

Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  na realizację operacji pn. „Publikacja albumowa – Gmina Tymbark dawniej i dziś” w ramach  działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte programem PROW na lata 2014-2020.

Celem operacji jest wydanie publikacji albumowej w celu pobudzenia zainteresowania historią regionu i jego dziedzictwem poprzez promocję literatury i czytelnictwa, co przyczyni się z kolei do promocji obszaru objętego LSR.

W wyniku realizacji operacji zostanie wydana publikacja albumowa w nakładzie 4500 szt.

Wartość projektu: 51 560,00 zł
Dofinasowanie: 32 807,00 zł

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark